Prijzen Noodverlichting

Een gebouw met noodverlichting helpt in een belangrijke mate mee voor een veilige situatie voor bezoekers en/of werknemers. Om deze veilige situatie te behouden is het noodzakelijk (en verplicht) dat de noodverlichtings-installatie regelmatig wordt gecontroleerd, onderhouden en zonodig hersteld. Wij kunnen deze controle uitvoeren. Voor het onderhoud van de noodverlichting installatie zullen de armaturen en pictogrammen nagekeken worden op de volgende punten:

  • Visuele controle van het armatuur.
  • Schoonmaken van het armatuur.
  • Functietest van het armatuur.
  • Vervanging lamp. (indien van toepassing)
  • Controle accu van het armatuur.
  • Opstellen rapport noodverlichtingsinstallatie.

Vervangen TL buizen noodverlichting:
Wanneer een vluchtwegverlichting is uitgevoerd met TL buizen vervangen wij de continu brandende TL buis bij het jaarlijks onderhoud. Wij schuiven de nood-lamp door na de continu-lamp en plaatsen een nieuwe lamp in de nood-positie. Indien een TL buis enkel als nood-lamp wordt gebruikt zal deze eens in de 3 jaar vervangen worden

 

Vervangen accu noodverlichting:
De fabrikanten adviseren de accu na 4jaar, dus met de controle van het 5e jaar te vervangen om te kunnen garanderen dat de capaciteit van de accu voldoende is om de lichtopbrengst te waarborgen. Deze vervangen wordt door LSF alleen uitgevoerd op uw uitdrukkelijke opdracht. U ontvangt van ons een offerte voor deze werkzaamheden en materialen die eventueel vervangen zullen moeten worden.

 

Reparaties/Vervanging:
Wanneer blijkt dat een noodverlichting armatuur niet voldoet en een reparatie zal moeten worden uitgevoerd, zult u van ons separaat een voorstel ontvangen. Wij gaan pas over tot reparatie na uw akkoord. Als het armatuur niet meer te repareren kan worden wordt het een LED armatuur.

 

Voorrijkosten:
Bij het jaarlijks onderhoud berekenen wij geen extra voorrijkosten.

 

Uitvoering werkzaamheden:
Wij zijn uitgegaan dat de werkzaamheden op normale werkdagen tussen 7.30 en 16.15 kunnen worden uitgevoerd, en de installatieplek toegankelijkheid vrij is en de installatietijd niet nadelig beïnvloed wordt.

 

Prijs wijziging:
Controle en Inspectie Noodverlichting is € 5,00 per armatuur. (boven 25 armaturen € 4.00) excl. materiaal.

Indien u gebruik wenst te maken van deze aanbieding en deze jaarlijks te laten herhalen dan moet er rekening gehouden met een prijsstijging van 5% per jaar.